Contactgegevens

https://www.phoenixenergy.nl

Phoenix Energy BV

Ambachtweg 75

5731AE  MIERLO

0492-380421

Raed Alfakhouri is de Functionaris Gegevensbescherming van deze website, te bereiken via raed@phoenixenergy.nl.

Met Phoenixenergy.nl wordt in onderstaande tekst zowel verwezen naar de website als het bedrijf Phoenix Energy BV.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Phoenixenergy.nl verwerkt je persoonsgegevens wanneer je het contactformulier invult of het formulier om een offerte aan te vragen invult.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Phoenixenergy.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Phoenixenergy.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Phoenix Energy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Phoenixenergy.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens bewaren wij zolang de gebruiker een lead of klant van Phoenix Energy is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Phoenixenergy.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Phoenixenergy.nl maakt geen gebruik van specifieke cookies, anders dan cookies die onderdeel uitmaken van het CMS (WordPress) dat gebruikt is om de website te bouwen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Phoenixenergy.nl. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt zo’n verzoek sturen naar raed@phoenixenergy.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Phoenixenergy.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

js_loader